Slovník

Vietnamčinu - Slovenčinu

View từ điển


Vietnamčinu

nến


Slovenčinu

sviečka


Mô tả

            
        

860


Mô tả tiếng Slovak


Mô tả bằng tiếng anh


Thời gian thêm 2020-05-08 15:19:04

Người thêm khách